Podpora strankam

Skrb za zadovoljstvo strank je naša ključna vrednota in cilj. Zato si prizadevamo, da bi projekte in rešitve uspešno izpeljali in zadovoljili vaša pričakovanja.

Ponujamo vam strokovno podporo, ki zajema:

  • svetovanje in pomoč pri izbiri najprimernejše rešitve,
  • načrtovanje implementacije procesov in rešitev,
  • načrtovanje in podporo pri merjenju organizacijske klime (SiOK) in analizi notranjega okolja,
  • uvajanje DNLA sistema.

Strokovno svetovanje

Našim naročnikom nudimo strokovno pomoč in podporo. Ta zajema tako faze načrtovanja in implementacije, kot tudi podporo pri izdelavi najrazličnejših analiz za nemoteno opravljanje vaših HR aktivnosti.

Uvajanje projektov

V sodelovanju z mednarodnimi partnerji ponujamo kakovostno izvedbo svetovalnih rešitev ter prilagoditev sistemov vašim HR zahtevam.

V vseh fazah vam nudimo kvalitetno in hitro strokovno pomoč ter podporo.

Usposabljanje

Za učinkovitejšo uporabo HR orodij in procesov strankam ponujamo celovito usposabljanje uporabnikov, administratorjev in upravljavcev sistema.

Uvajanje DNLA sistema

Nudimo vam podporo pri uvajanja DNLA sistema.

Storitev zajema svetovalno pomoč pri izboru in vpeljavi orodij v vaše HR procese, zunanje upravljanje sistema, izdelavo analiz, ter strokovni individualni coaching za podajanje povratne informacije po merjenju.

Izdelava podrobnih analiz

Ob redni uporabi DNLA Expert Systema podjetje pridobi veliko podatkov. Ti podatki so zelo koristni za HR diagnostiko, ki lahko služi kvalitetnejšemu strateškemu načrtovanju.

Uporabnikom nudimo pripravo podrobnih analiz in jih lahko predstavimo vodstvu organizacije.

Merjenje organizacijske klime SiOK

Organizacijsko klimo lahko definiramo kot niz merljivih lastnosti delovnega okolja, zaznanih neposredno ali posredno s strani tistih ljudi, ki živijo in delajo v tem okolju in vpliva na motivacijo in vedenje zaposlenih.

Na področju merjenja organizacijnske klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, svojim naročnikom svetujemo že več kot 20 let.

Kontakt za podporo