Sistematičen razvoj kompetenc

Razvoj, nadgradnja in prenos kompetenc zaposlenih v vsakodnevno poslovno prakso je pomembna strateška naloga. Zamujanje z razvojem kompetentnosti zaposlenih lahko prinese veliko tveganje, saj vodi v trajno nekonkurenčnost.
Temeljna vrednost vsake organizacije je potencial, ki ga imajo zaposleni.

Osnova za večino kadrovskih procesov

Modeli kompetenc se uporabljajo kot temelj za večino kadrovskih procesov. Usmerjajo zaposlovanje, ocenjevanje učinkovitosti, nagrajevanje, načrtovanje nasledstva in razvoj zaposlenih. Kompetenčni model služi tudi kot izhodišče za izvedbo 360⁰ ocenjevanja kompetenc.

Zagotavljanje inovativnega okolja

Da podjetja lahko uspešno poslujejo, morajo nenehno uvajati inovacije in novo ponudbo. To povečuje potrebe po dodatnih znanjih, veščinah in spretnostih zaposlenih. Na drugi strani pa pozitivno vpliva na izkušnjo zaposlenih.

Boljše obvladovanje sprememb

Spremembe v današnjem poslovnem okolju so zelo hitre, zahteve kupcev in trga pa strmo naraščajo. Vsaka organizacija se mora na zahteve dinamičnega okolja ustrezno odzvati, za kar pa potrebuje dovolj znanja in kompetentnosti, če želi ostati konkurenčna.

Kaj dobite?

Izgradnja modela kompetenc, ki se popolnoma prilagaja strategiji organizacije.
Natančna DNLA analiza kompetenčnih vrzeli v organizaciji.
Poslovnim vlogam prilagojen katalog kompetenc in poslovnih vedenj.
Uporaba mednarodne baze kompetenc in priporočil za več kot 700 poslovnih vlog.
Izvedba informacijsko podprtega procesa merjenja po metodi 360°.
Analiza razvojnih potreb in priprava načrta razvoja kompetenc.
Usposabljanje in razvoj udeležencev, prilagojeno njihovi poslovni vlogi.
Kombinirani programi osebnega razvoja (coaching, delavnice in poslovni treningi).
Prenos znanja na interne mentorje.

Prednosti, ki vam jih prinaša sistematičen razvoj kompetenc

Zaposleni natančno vedo, katere kompetence in veščine naj razvijajo.

1

Kadrovska služba lažje prepozna potencial kandidatov za različne poslovne vloge.

2

Programi usposabljanja se lahko osredotočijo samo na kritične veščine, kar zmanjša investicijo v razvoj.

3

Olajša se uvajanje in usposabljanje zaposlenih, bolj sistematično se razvija nove voditelje in naslednike.

4

Poveča se inovativnost in produktivnost zaposlenih, saj se zmanjšajo napake pri delu.

5

Zadrževanje zaposlenih se izboljša, ker zaposleni prepoznavajo vlaganje v njihovo kariero.

6

Modeli kompetenc so temelj za večino kadrovskih procesov.

Sodoben model kompetenc je osnova za učinkovito upravljanje in razvoj zaposlenih. Poseben poudarek pri njegovi izgradnji je potrebno posvetiti upravljanju ključnih potencialov zaposlenih v povezavi s strategijo organizacije. Služi kot "središče" vseh ostalih kadrovskih procesov. Uporablja se lahko pri izboru novih zaposlenih, upravljanju učinkovitosti, upravljanju talentov in sistemu nasledstev.

Hitre spremembe v današnjem poslovnem okolju zahtevajo učinkovit razvoj kompetenc

Razvoj za nas pomeni več kot samo izobraževanje, delavnice in treninge. Predstavlja neprekinjen proces, ki ima globok in direkten vpliv na vse deležnike poslovnega okolja. Zato se ga je potrebno lotiti z veliko odgovornostjo, saj neposredno zagotavlja ustvarjanje vrednosti za organizacijo, njene kupce in ostale deležnike poslovnega okolja. Zaradi specifičnosti organizacij in njihovih razvojnih potreb je velikokrat potrebno med seboj povezati in kombinirati različne pristope razvoja zaposlenih. Vse pa naj temelji na dobrem načrtovanju razvoja.

Metoda 360°

Metoda 360° omogoča hitro in enostavno zbiranje povratnih informacij o uspešnosti zaposlenih in razvitosti njihovih poslovnih vedenj. Pri ocenjevanju kompetenc po metodi 360ᵒ se posameznikovo delovanje ocenjuje z vidika kompetenc, ki so pomembne za njegovo uspešnost. Našo rešitev fleksibilno prilagodimo specifičnim zahtevam naših naročnikov. Zgradimo jo na podlagi vaše poslovne strategije in modela kompetenc, ki je relevanten za vaše poslovanje. Za sam proces ocenjevanja nudimo kakovostno informacijsko podporo.

360° proces povratne informacije

Učinkovita 360° povratna informacija ni samo 360° poročilo posameznikovega merjenja ali tehnološka rešitev merjenja. To je postopek, ki se začne s strategijo in izzivi organizacije in konča z razvojem zaposlenih na načine, ki to strategijo učinkovito razvijajo.

Pošljite podrobnejše informacije