Merjenje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih ter analiza organizacijske klime

Kako zaposleni doživljajo vaše podjetje in kako prepoznavajo način ravnanja vašega podjetja z njimi, lahko pozitivno vpliva na njihova dejanja, lahko pa tudi močno ogrozi poslovanje vašega podjetja.
Povečajte zavzetost zaposlenih na podlagi natančne analize vašega notranjega okolja

Celovito razumevanje stanja v podjetju

Preden lahko izboljšate zavzetost zaposlenih, je pomembno razumeti, kateri elementi vašega notranjega okolja ga zavirajo.

Večja zavzetost zaposlenih

Visoko zavzeti zaposleni so najboljši ambasadorji blagovne znamke. Vaši sodelavci lahko natančno povedo, kaj v podjetju deluje in kaj ne.

Izboljšani proces upravljanja z ljudmi

Rezultati SiOK merjenja organizacijske klime so veliko pomoč pri pripravi ustreznih in učinkovitih ukrepov, s katerimi lahko izboljšujete zavzetost zaposlenih.

Kaj dobite?

Celovito analizo notranjega okolja po dvanajstih dimenzijah klime, ki pomembno vplivajo na izkušnjo zaposlenih.

1

Primerjavo organizacijske klime po posameznih organizacijskih enotah.

2

Natančno poročilo o zavzetosti zaposlenih z izračunom deležev.

3

Analitično poročilo, ki prikazuje trende po posameznih merjenih kategorijah.

4

Primerjavo generalnih indeksov notranjega okolja s slovenskih povprečjem.

5

Natančno poročilo o zadovoljstvu zaposlenih.

6

Kaj je vključeno?

Priprava komunikacijskega načrta z vašimi zaposlenimi.

1

Uporaba spletne rešitve za anketiranje na daljavo.

2

Možnost merjenja dodatnih elementov glede na vaše potrebe.

3

Možnost kombiniranja spletnega in vodenega anketiranja.

4

Sistematično poročilo o organizacijski klimi, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih.

5

Predstavitev rezultatov vodstvu.

6

Tehnična in strokovna podpora pri izvedbi raziskave.

7

Primerjava z aktualnim slovenskim povprečjem.

8

V okviru projekta SiOK merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih s pomočjo standardnega vprašalnika, ki je rezultat večletnega dela in skupnih prizadevanj slovenskih podjetij in organizacij.

V vprašalnik SiOK je vključenih 12 klimatskih kategorij

* Vsi prikazani podatki so simbolični.

Boljša kot je izkušnja zaposlenih, višja bo njihova zavzetost.

Kako graditi izkušnjo zaposlenih?
  • Navdušujte vaše zaposlene z vašim poslanstvom in vizijo.
  • Stalno razvijajte voditeljske sposobnosti.
  • Ustvarite odlične komunikacijske navade.
  • Razvijte kulturo podajanja povratnih informacij.
  • Zagotovite raznolike pristope nagrajevanja.
  • Razvijajte fleksibilna in inovativna delovna okolja.
  • Omogočite vašim zaposlenim odlične možnosti za karierno rast.
  • Stalno skrbite za dobro počutje vaših zaposlenih.

Kaj vam prinaša visoka zavzetost zaposlenih?

Kaj vam prinaša visoka zavzetost zaposlenih?

Zavzeti zaposleni so vaši najboljši prodajalci.

Zadovoljstvo strank in njihova izkušnja z vašim podjetjem se začne pri zavzetih in zadovoljnih zaposlenih. Boljša kot je njihova izkušnja s podjetjem, bolj bodo prenašali to zadovoljstvo na kupce in ostale deležnike. Poleg tega se bodo razvijali tudi boljši odnosi med zaposlenimi in strankami.

Če želite povečati prodajo in razviti vrhunske odnose z vašimi strankami, vlagajte v programe, ki povečujejo zavzetost vaših sodelavcev.

Zaposleni so vaši najboljši ambasadorji blagovne znamke.

Zavzeti zaposleni svoje podjetje visoko cenijo, zato so lahko njegovi najbolj naravni in vplivni ambasadorji.

O podjetju običajno govorijo pozitivno ter s tem promovirajo blagovno znamko dobrega delodajalca. Posledično v podjetje prihajajo najboljši kadri, znižujejo se stroški v procesu zaposlovanja, prav tako pa se zmanjšuje tudi stopnja fluktuacije.

Pošljite podrobnejše informacije