Upravljanje talentov in nasledstveno načrtovanje

S pravilnim procesom načrtovanja nasledstev lahko natančno prepoznate ključna delovna mesta v organizaciji ter pravočasno in načrtovano razvijate potencialne naslednike.
Sistematičen karierni razvoj ohranja visoko motivacijo talentov in pomaga zadržati najboljše sodelavce v organizaciji.

Manjše tveganje odhoda najboljših sodelavcev

Pravočasno nasledstveno načrtovanje zmanjša tveganje, da boste izgubili najboljše talente. V kolikor jim omogočite ustrezen karierni razvoj, se močno poveča njihova zavzetost in pripadnost. Posledično se krepi tudi blagovna znamka dobrega delodajalca.

Nižji stroški ohranjanja ustrezne kadrovske strukture

Odhod notranjih talentov, katerih kompetenčne vrzeli ste že razvijali, predstavlja trajno izgubo finančnih vložkov v njihov razvoj. Zadrževanje najboljših talentov znotraj organizacije je zato običajno cenejše od pridobivanja in uvajanja novih sodelavcev.

Povečana individualna učinkovitost

Ciljno usmerjeni programi osebnega razvoja omogočajo sodelavcem razviti njihov polni potencial, kar neposredno izboljša njihovo učinkovitost. Sodelavci z ustreznim kariernim razvojem agilno rešujejo delovne izzive ter ustvarijo več inovacij.

Manjše motnje v poslovanju

Ustrezno načrtovanje nasledstva poveča število pravočasno usposobljenih posameznikov, ki so takoj pripravljeni prevzeti pomembne poslovne vloge. To vam omogoča hitro zapolnitev vrzeli v primerih nenačrtovanih odhodov, kar močno zmanjša motnje v poslovanju.

Ali želite doseči naslednje cilje?

Povezati načrtovanje kadrovskega potenciala s strategijo organizacije in njeno želeno poslovno preobrazbo.

1

Pravočasno identificirati potencialne kadrovske vrzeli na ključnih delovnih mestih.

2

Z objektivnim ocenjevanjem izvesti celovito identifikacijo potenciala talentov.

3

Zagotoviti stroškovno učinkovit razvoj kompetenc in potenciala sodelavcev.

4

Povečati izbiro ustreznih kandidatov za zasedbo ključnih vodstvenih in strokovnih delovnih mest.

5

Pravočasno zagotoviti kompetentne naslednike v primeru nepredvidenih dogodkov.

6

Kaj vam ponujamo?

Celovito metodologijo identifikacije ključnih delovnih mest.

1

Natančno voden proces prepoznavanja talentov in potencialnih naslednikov.

2

Objektivno analizo kompetentnosti in osebnega potenciala z uporabo DNLA sistema.

3

Individualne razvojne načrte za zapolnitev ugotovljenih kompetenčnih vrzeli.

4

Natančno oceno pripravljenosti talentov za prevzem pomembnih poslovnih vlog.

5

Operativno piramido nasledstev za ključne poslovne vloge.

6

Upravljanje talentov in njihovih karier

Današnji poslovni svet postaja izjemno kompleksen. Sprijazniti se moramo s hitrimi in korenitimi spremembami v poslovanju. Tudi z vidika pridobivanja odličnih zaposlenih poslovno okolje ni prijazno in boj za talente je iz dneva v dan bolj zahteven. Ravno zato postaja proces prepoznavanja in upravljanja talentov ter njihovih karier nujen.

Nasledstveno načrtovanje

Vsaka organizacija mora ohraniti svojo poslovno odpornost, pripravljenost za rast, inovativen duh in konkurenčno korporativno kulturo. Noben uspeh ne traja večno. Zato se organizacije danes na vso moč trudijo, da sledijo hitro spreminjajočim se zahtevam po znanju, veščinah in izkušnjah, še posebej na zahtevnejših delovnih mestih. Načrtovanje naslednikov za pomembne poslovne vloge zato postaja vse bolj pomemben proces, ki vam pomaga ohranjati visoko konkurenčnost.

Pošljite podrobnejše informacije