Pet vprašanj Aleksandru Tychyju o razvoju potenciala z DNLA orodjem

G. Tychyja je intervjuvalo podjetje perbit, ki razvija programsko opremo za delo s kadri.
"Za menedžerje je zelo pomembno, da vedo, kako so njihovi zaposleni - ne le v času pandemije Covid-19," pravi Alexander Tychy. Alexander, ki je vodja prodaje družbe DNLA GmbH, pojasnjuje, kako analiza mehkih veščin, ki jo je razvilo njegovo podjetje, podpira zaposlene in vodje.

Prvo vprašanje: “Gospod Tychy, v času Covid- 19 se mnogo ljudi sooča z velikimi izzivi. Je zaradi tega še posebej pomembno skrbeti za svoje zaposlene? Kako lahko analiza mehkih veščin, kot je DNLA, pripomore k temu, da se zaposleni ne počutijo pozabljene s strani delodajalca ter posledično osamljene?”

Alexander Tychy: “Za menedžerje je zelo pomembno, da vedo, kako so njihovi zaposleni - ne le v času Covid-19: Ali so nekateri člani moje ekipe trenutno pod pritiskom? Kako dobro znajo prenašati spremembe? Kako je s fleksibilnostjo? Ali se spopadajo s stresom? Ali obstajajo frustracije ali neprepoznani dejavniki, ki lahko zavirajo njihovo motivacijo? Z našimi spletnimi vprašalniki in analizo DNLA »Odkrivanje naravnih latentnih sposobnosti« smo razvili instrumente, ki so v pomoč menedžerjem in delodajalcem, da vedno vedo, kje njihovi ljudje potrebujejo podporo. Lepota tega je v tem, da je uporabljena psihometrija vključena v orodje za trajnostni dolgoročni razvoj mehkih veščin, ki so ključni dejavniki za uspeh pri delu. Udeleženci redno izpolnjujejo vprašalnik, ki je vpet v strukturiran svetovalni proces. Zaposleni dobijo povratne informacije na podlagi rezultatov analize, na koncu pa se za vsakogar prilagodi akcijski načrt. To predstavlja tudi nek cilj za vodje, da skupaj z zaposlenim poskušajo udejanjati pridobljena priporočila v vsakdanjem delovnem življenju.”

Drugo vprašanje: “Tu je torej poudarek na posamezniku. Ali obstaja nevarnost, da bi vsak poskušal pustiti čim boljši pečat, morda celo na račun drugih?”

Alexander Tychy: “Ne. Ne gre za nesmiselno potiskanje ljudi naprej. Cilj je, da imajo vsi osnovne veščine, ki jih potrebujejo za dobro delo v težkih razmerah – kot so v tem trenutku. Dobro delati pomeni skupaj razvijati in izvajati stvari. Danes ni prav nič drugače. DNLA ne daje prednost egocentrikom, saj prepozna, kdaj je oseba nagnjena k pretiravanju. Na primer samozavest je odličen in pomemben pogoj za dobro delo. Če pa je oseba nagnjena k pretirani samozavesti in aroganci, bo to postalo problematično - za osebo, ki jo zadeva, in za njeno okolje. Zato je dobro takšne težnje prepoznati že v zgodnji fazi in se jim znati zoperstaviti.”

Tretje vprašanje: “Metoda DNLA temelji na seriji raziskav o dejavnikih uspeha na delovnem mestu, opravljenih na Inštitutu Maxa Plancka v zgodnjih devetdesetih letih. Je še aktualna? Kako dobro se "Za menedžerje je zelo pomembno, da vedo, kako so njihovi zaposleni - ne le v času pandemije Covid-19," pravi Alexander Tychy. Alexander, ki je vodja prodaje družbe DNLA GmbH, pojasnjuje, kako analiza mehkih veščin, ki jo je razvilo njegovo podjetje, podpira zaposlene in vodje. takšna metoda prilega današnjemu delovnemu svetu, za katerega sta značilni agilnost in hitre spremembe?”

Alexander Tychy: “Orodja za analizo in razvoj DNLA imajo dolgo tradicijo ter s tem tudi izkušnje. Kljub temu so še vedno aktualna. To dokazujejo redno izvedene študije in praktične izkušnje. Baza podatkov, ki se uporablja za primerjave in izračune, se nenehno posodablja. Postopki DNLA izrecno obravnavajo tudi vidik "agilnosti". Obstaja celo ločen kazalnik, kako dobro se zaposleni obnesejo v agilnem kontekstu in v agilnih oblikah sodelovanja. In če pomislite, katere individualne kompetence so del koncepta »agilnosti«, potem govorimo o dejavnikih, kot so osebna odgovornost, iniciativnost ali fleksibilnost. Te so bile vedno del DNLA analiz.”

Četrto vprašanje: “Ali se lahko orodja DNLA uporabljajo tudi za novince ali so primerna samo za strokovnjake in managerje?”

Alexander Tychy: “Začetki zaposlitve so pomembna tema. Po eni strani mnogi mladi še ne vedo, kaj bi radi počeli v svoji karieri in v čem so dobri. Po drugi strani pa podjetjem pogosto primanjkuje kvalificiranih kandidatov in pripravnikov. DNLA tu nudi podporo na dva načina: kot način določanja položaja mladih, ki razkriva njihove prednosti in razvojne potenciale, in kot vodnik, ki jim pokaže, kaj je pomembno v poklicnem življenju in na določenih položajih. Koristi ima tudi delodajalec, saj kandidate že na začetku bolje spozna, podobno kot z vpogledom v šolske ocene ali prejete prošnje za delo. S priporočili za napredovanje in individualnimi razvojnimi načrti, ki jih ponuja DNLA, lahko delodajalci pomagajo svojim mlajšim zaposlenim, da sledijo svoji poti in uresničijo svoj potencial.”

Peto vprašanje: “Verjetno bi bilo najbolje, če bi vsak zaposleni lahko imel koristi od takšne podpore, če bi to le bilo mogoče. Bi to bilo drago?”

Alexander Tychy: “Da, do neke mere bi bilo drago - a je kasnejša vrednost vložka višja. Poleg tega bi se moral vsak delodajalec vprašati, koliko truda in denarja bo pozneje potrebno vložiti v popravke, če bodo zaposleni v določenih situacijah ostali »sami« in če bodo ukrepali šele potem, ko se izzivi že pojavijo. DNLA je tudi osrednja komponenta »HR bilance stanja« - koncepta za kadrovski in organizacijski razvoj srednje velikih podjetij. Tukaj gredo vsi v podjetju – od vajencev do upravnega odbora - skozi razvojni proces DNLA. Prioritete se določijo glede na rezultate začetne analize in glede na to, kje v organizaciji je trenutno največja potreba po podpori. Poleg tega lahko »HR bilanca stanja« pomaga prepoznati neuspehe vodenja ali problematičen razvoj v organizaciji. Ker kadrovska bilanca ni enkratna stvar, ampak stalen proces, se bo iz teh razvojnih procesov v celotni organizaciji postopoma pojavila kulturna sprememba v podjetju in vzdušje, ki bo vsem omogočilo razvoj svojega polnega potenciala.”
Alexander Tychy je vodja prodaje pri DNLA GmbH. DNLA podpira organizacije, da svoje zaposlene spravijo v vrhunsko mentalno kondicijo, prepoznajo prednosti kandidatov in vodjem pomagajo videti, kako se njihovi zaposleni počutijo. Psihometrija, povezana z delom in razvojna orodja DNLA (Discovering Natural Latent Abilities) temeljijo na študijah Inštituta za psihologijo Maxa Plancka pod vodstvom prof. dr. Brengelmanna in dr. W. Strasserja.
Deli članek