Primož Bitenc

Prokurist in partner

Strokovno področje delovanja:

Raziskave notranjega okolja (metodologija SiOK)


Razvoj talentov in njihovega individualnega potenciala (DNLA)


Preučevanje in analize organizacijske kulture


Je partner v podjetju Resultant d.o.o. (prej HSC skupina d.o.o.), v katerem deluje kot prokurist in senior svetovalec na področju notranjih raziskav z več kot 15-letnimi izkušnjami. Odgovoren je za izvajanje in operativno vodenje projekta SiOK v Sloveniji. Svetuje tudi pri uvajanju procesov na področju upravljanja s človeškimi viri in implementaciji informacijskih rešitev za podporo HR procesom. Svoje strokovno znanje in izkušnje pridobiva že vrsto let in še vedno ga vodi stalna želja po učenju in razvoju. Prihaja iz prodajno-poslovnega okolja in ima večdeset letne izkušnje na področju vodenja ljudi. Izkušnje si je nabiral predvsem pri vodenju prodajnih timov v Sloveniji in v državah bivše Jugoslavije. Vodilo v njegovem razmišljanju sta strokovnost in poslovna etika.

Nekateri izvedbeni projekti:

  • Slovenske zdravstvene inštitucije – projekt zadovoljstva in kakovosti v zdravstvu
  • SIJ skupina – analiza notranjega okolja
  • Petrol skupina – analiza notranjega okolja
  • HSE skupina – analiza notranjega okolja
  • SAVA skupina – analiza notranjega okolja
  • DARS – analiza notranjega okolja
  • Banka Slovenije, SID banka – merjenja organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti
  • Elektro Maribor, Elektro Celje – merjenja organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti
  • DOMEL – analiza notranjega okolja
  • Iskra Emeco - merjenja organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti