DNLA prodajne kompetence

DNLA Prodajni potencial je postopek merjenja in razvoja prodajnega potenciala. Razvit je z namenom izboljševanja zaposlenih na področju prodaje, distribucije in marketinga.

Preverja šest ključnih faktorjev, pomembnih v prodajnem procesu. To so vzpostavljanje kontakta, pozornost, analiza, ponudba, preverjanje in sklenitev dogovorov. Dosedanje izkušnje so nam pokazale, da je najpogostejša napaka pri razvoju prodajnega osebja njihova usmeritev samo na izboljšanje prodajnih tehnik in poznavanje izdelkov.

Orodje DNLA za merjenje prodajnega potenciala na drugi strani podrobno analizira zaposlene in kandidate glede na osebne lastnosti, ki so potrebne za odlično prodajo. Je idealen dodatek k testu socialnih kompetenc, saj zagotavlja prilagoditev mehkih veščin, ki so potrebne za uspešnega prodajalca v kateri koli panogi.

Kaj merimo?

DNLA prodajne kompetence merijo 6 tipičnih faktorjev prodajnega procesa:
 • vzpostavljanje kontakta,
 • pozornost,
 • analizo,
 • ponudbo,
 • preverjanje,
 • sklenitev dogovora.
DNLA Prodajni potencial je optimalno dopolnilo k analizi DNLA Socialnih kompetenc vašega prodajnega osebja.

Katera poročila dobimo?

Po izvedene postopku merjenja pridobite naslednja poročila:
 • individualno poročilo,
 • strukturiran intervju za vodjo,
 • individualni razvojni načrt ter
 • seznam področij in programov za razvoj.

Področje uporabe

Z DNLA sistemom pridobimo kakovostna poročila o posamezniku, ki jih lahko uporabimo:
 • ob zaposlovanju novega prodajnega osebja,
 • pri razvoju vaših prodajalcev,
 • kot sestavni del treninga ali osebnega coachinga,
 • kot pomoč pri analiziranju učinkovitosti vaših prodajnih timov.