DNLA socialne kompetence

Socialne kompetence posameznika določajo, kako deluje v medosebnih odnosih.

Ker se vse življenje učimo in razvijamo, lahko z nekaterimi ustreznimi vedenjskimi vzorci kakovost medosebnih odnosov okrepimo in posledično izboljšamo osebno učinkovitost.

Orodje DNLA za merjenje socialnih kompetenc se močno razlikuje od standardnih ocenjevalnih sistemov.

Z njim podjetju omogočimo oceno trenutne razvitosti posameznikovega potenciala po 17 ključnih dejavnikih uspeha, ki so razdeljena na štiri glavna področja. To so volja do uspeha, odpornost na stres, dinamika doseganja ciljev in medsebojni odnosi.

Kaj merimo?

DNLA socialne kompetence merijo potencial na naslednjih področjih:

Dinamika doseganja ciljev:
 • samoodgovornost,
 • delovni elan,
 • samozaupanje,
 • delovna motivacija.
Medosebni odnosi:
 • družabnost,
 • prepričljivost,
 • empatija.
Volja do uspeha:
 • predanost,
 • statusna motivacija,
 • sistematičnost,
 • iniciativnost.
Odpornost na stres:
 • sprejemanje neuspeha,
 • vzdržljivost,
 • čustvena stabilnost,
 • samozavest
 • fleksibilnost
 • zadovoljstvo z delom.

Katera poročila dobimo?

Po izvedenem postopku merjenja pridobite naslednja poročila:
 • poročilo za zaposlenega
 • poročilo za podjetje in
 • certifikat.

Področje uporabe

Z DNLA sistemom pridobimo kakovostna poročila o posamezniku, ki jih lahko uporabimo:
 • ob zaposlovanju novih sodelavcev,
 • pri osebnem razvoju vaših talentov,
 • kot podlago za optimalno sodelovanje med zaposlenim in njegovim vodjem,
 • kot sestavni del treninga ali osebnega coachinga,
 • kot pomoč pri razvoju učinkovitosti vaših timov.