DNLA vodstvene kompetence

Orodje DNLA za merjenje vodstvenih kompetenc pokaže, kje v 25 ključnih faktorjih vodenja odstopate od najvišjih vodstvenih standardov.

Ti faktorji so razdeljeni na tri glavna področja. To so vodstvene lastnosti, sodelovanje in soglasje ter podjetniška mentaliteta.

S primerjanjem podatkov prikažemo razlike med optimalnimi vodstvenimi lastnostmi in dejanskim potencialom posameznega vodje.
S tem imajo sodelujoči vpogled v to, kje je njihov potencial visoko razvit in na katerih področjih morajo intenzivneje delati v bodoče, da bi s tem postali še učinkovitejši vodje.

Pripravimo vam natančen razvojni načrt udeleženca, ki mu je v pomoč pri razvoju kvalitetnega vodenja, s čimer poveča učinkovitost in zmanjša notranja trenja, ki so posledica napačnih pristopov vodenja ljudi.

Kaj merimo?

DNLA vodstvene kompetence merijo naslednje sposobnosti:

Vodstvene sposobnosti:
 • avtoriteta,
 • delegiranje,
 • vključevanje,
 • legitimnost,
 • zahteva po učinkovitosti,
 • razvoj zaposlenih,
 • samozaupanje,
 • odgovornost do zaposlenih.
Sodelovanje in soglasje:
 • vplivnost,
 • identifikacija,
 • podoba,
 • komunikacijske veščine,
 • konfliktnost,
 • doseganje soglasja,
 • sodelovanje,
 • uporaba moči,
 • usmerjenost na sodelavce,
 • timsko delo.
Podjetniška mentaliteta:
 • osebni standardi,
 • rokovanje z informacijami,
 • sprejemanje odločitev,
 • inovativnost,
 • odnos do kakovosti,
 • tveganja,
 • sistematičnost.

Katera poročila dobimo?

Po izvedene postopku merjenja pridobite naslednja poročila:
 • poročilo za zaposlenega,
 • poročilo za podjetje,
 • coaching načrt,
 • razvojni načrt in
 • certifikat.

Področje uporabe

Z DNLA sistemom pridobimo kakovostna poročila o posamezniku, ki jih lahko uporabimo:
 • ob zaposlovanju novih vodstvenih sodelavcev,
 • pri nasledstvenem načrtovanju,
 • pri osebnem razvoju vaših talentov,
 • ob izvedbi osebnih razvojnih coachingov,
 • kot podlago za usklajevaje razvojnih ciljev sodelovanja med različnimi nivoji vodenja,
 • kot pomoč pri odkrivanju razlogov in reševanju izzivov v primeru nižje učinkovitosti vodstvenih timov.